Change size of text Print Send link til en ven

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2018-12-02

Renseanlæg skal fjerne sulfat fra havvand

Hardingsmolt AS og ENWA AS har startet byggingen av et pilotanlegg som skal rense sjøvann for sulfat.
Anlegget skal stå ferdig våren 2019, og er knyttet til Hardingsmolts RAS-anlegg for smoltproduksjon i Tørvikbygd. Intensjonen er å sikre at man kan bruke sjøvann som spedevann i RAS-anlegg, samtidig som risikoen for at det skal dannes hydrogensulfid (H2S), reduseres. Bruk av sjøvann er viktig i Hardingsmolts strategi for landbasert storsmoltproduksjon, og prosjektet følges med stor interesse fra andre aktører i bransjen.

- Hardingsmolt har siden vi etablerte vårt første RAS-anlegg i 2007 hatt god kontroll på H2S-faren, men har i likhet med andre bransjeaktører konstatert at overgangen til sjøvann øker risikoen for at gassen dannes. Vi har stor tro på at svaret ligger i å filtrere bort sulfatet fra sjøvannet, sier daglig leder Jakob Drivenes i en pressemelding.

Anlegget og renseteknologien leveres av ENWA Water Technology AS, og er basert på løsninger som blant annet brukes i oljenæringen.

Også Innovasjon Norge støtter prosjektet, gjennom sitt program for utvikling av miljøteknologi. Hardingsmolt har fått bistand av bergensbaserte Infund AS i prosjektplanleggingen og utformingen av søknaden.

Sentralt i det nye renseanlegget er et nano-filter, som i tillegg til å fjerne sulfatet fra sjøvannet, også reduserer innholdet av andre bestanddeler. Hardingsmolt skal dermed bruke tid på å teste innstillinger, vannkvalitet, vannkjemi og fiskehelse før de vil inkludere løsningen i sin kommersielle produksjon. I disse delene av prosjektet vil UiB og NIVA være sentrale bidragsytere.

Nanofilter der skal fjerne sulfat fra havvand (Kilde: Harding Smolt)


Kilde: Kyst.no

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!