Change size of text Print
Master Management System er et projekt der forløber parallelt med Modeldambrugsprojektet. Formålet er at opsamle og formidle drifterfaringer fra modeldambrugene - både til nuværende modeldambrugere, og deres driftpersonale, samt til kommende brugere af recirkulerede anlæg og andre interesserede.

Projektet har i juli 2007 udarbejdet en samlerapport med drifterfaringer efter første års drift. Statusrapporten blev også forelagt og drøftet på en temadag.

MMS har afhold kurser/driftorienteringer og afholder igen i foråret 2008 en række (se nærmere om dette på Dansk Akvakulturs hjemmeside).

En række drifterfaringer er samlet i 'orienteringer', som kan ses/downloades herunder.

               Desuden er der udgivet en mikroskopi-vejledning.
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027