Change size of text Print

Australien

Australierne producerer fisk i danskbyggede anlæg - skal danskerne nu til at producere fisk i australsk byggede anlæg?

Mens danske anlægleverandører har succes med at opføre recirkulerede anlæg for australske kunder kan det være at danskerne skal til at anvende australsk udviklet teknologi?
McRobert Aquaculture, i Fremantle i Vestaustralien, er et firma, der udvikler og producerer anlæg til fiskeopdræt. De har patenteret flere af deres teknologier, hvoraf nogle kan være interessante for danske producenter.

McRobert har udviklet lukkede netbure, som bl.a. anvendes i søer med stillestående vand i Australien. Disse søer er ofte uden hverken tilløb eller afløb og ofte er vandet salt. Traditionelt fiskeopdræt i sådanne søer fører hurtigt til overgødskning og algeblomst. Ved at bruge, de af McRobert udviklede, lukkede netbure samles fiskelort og foderspild op og belaster ikke søerne. Systemet kaldes;Semi Intensive Floating System (SIFTS) og australske forskere mener at systemet også kan komme i anvendelse i beskyttede kystnære havområder.

Når det gælder recirkuleret opdræt har McRobert udviklet et system der kan anvendes til såvel sættefiskeproduktion som til madfiskeproduktion. I begge tilfælde indendørs fuldt recirkulerede anlæg. Det 'snedige' ved disse anlæg er, at fisken, under sin vækst, aldrig forlader vand (dog naturligvis når den skal slagtes!). Anlæggene er opbygget med cirkelrunde tanke der indbyrdes kan forbindes med kanaler. De runde kar er forsynet med en indvendig membran - og når fiskene skal flyttes og/eller sorteres, blæses der luft under membranen. Således løftes fiskene blidt og svømmer selv ud af karrene. Karrene kan derefter rengøres ved simpelhen at skrubbe membranen mens den er blæst op.

Sorteringen foregår også i vand med et såkaldt drejesortér aggregat. Ved kontinuerligt at skifte sorteringsrammer - med forskellig vidde mellem metalstængerne - sorteres fisken i de ønskede størrelser i vandet.

Disse meget skånsomme håndteringer af fiskene siges at medvirke til bedre trivsel blandt fiskene, som også har en bedre tilvækst end fisk der håndteres traditionelt.

Hvis man overvejer at etablere et indendørs sættefiskeanlæg - eller et madfiskeanlæg - kan man måske blive inspireret af filmene nedenfor. Jeg behøver vel næppe at argumentere hvorfor anlægget skal være fuldt recirkuleret eller indendørs!?

De angivne filmklip herunder kræver QuickTime (standard på de fleste computere) - ellers kan en viewer downloades gratis hos Apple


Faciliteter for sættefisk

In-line sortering

Transportabel sortér-maskine

Madfiskeanlæg

Udfiskning

SIFTS

Se mere på McRobert hjemmeside

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027