Change size of text Print

Canada

Produktionen fra akvakultur vokser i Canada. Samtidig vokser modstanden mod marint opdræt. Der har gennem årene været ført en heftig debat mellem aktørerne - herunder oprindelige folk (indianer-stammer), nationale og internationale grønne organisationer. Et væsentligt atgument mod opdræt af laks (det er hovedsagen) i netbure i havet/kystnære områder er at opdræt er skyld i en opkoncentrering af lakselus som efterfølgende er til gene/skade for de naturlige laks der vandre ud og ind af de kystnære områder. Også kemakalier der anvendes mod lakselusene er et kritikpunkt. Videre er man nogen steder særligt opmærksom på mulig konkurrence melle undsluppen laks og de naturlige bestande. På den canadiske østkyst er der tale om naturlige bestande af Atlantisk Laks (Salmo Salar) mens vestkysten har en bestande af en stribe forskellige stillehavslaks.

I 2008 afholdets et seminar i British Columbia hvor fokus var på mulighederne for at opdrætte laks på land. Rapporten er udgivet af canadiske "Fisheries and Ocean" og kan ses/downloades her: ASSESSING POTENTIAL TECHNOLOGIES FOR CLOSEDCONTAINMENT
SALTWATER SALMON AQUACULTURE


I begyndelsen af maj 2010 blev rapporten "Technologies for Viable Salmon Aquaculture -
An Examination of Land-Based Closed Containment Aquaculture
" offentliggjort. Det er organisationen "SOS Marine Conservation Foundation" der står bag og analysen er et bidrag til organisationens kampagne: "Save Our Salmon Initiative"

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027