Change size of text Print

Da Direktoratet for FødevareErhverv var i gang med at forberede en dansk strategi og program for den Europæiske Fiskerifond fra 2007-2013 fik man foretaget en såkaldt SWOT-analyse af fiskerisektoren i Danmark.

Som input til SWOT-analysen har 'Operate' gennemført en kvalitativ interviewundersøgelse blandt i akvakultursektoren.

[SWOT står for Strenght (Styrker), Weakneses (Svagheder), Oppertunities (Muligheder) og Threats (Trusler)]

Formålet er at belyse praktikeres og andre "lokale" interessenters holdning til erhvervets ud-viklingsmuligheder, herunder også spørgsmål om lokalisering i landdistrikter og miljø.

Analysen er baseret på kvalitative interviews med 10 personer, som er udvalgt i samarbejde med projektgruppen. Personerne er hver blevet interviewet over telefonen i ca. 30 - 45 minutter med udgangspunkt i en spørgeguide med 15 spørgsmål (bilag). Interviewene er gennemført fra d. 14. februar - 8. marts 2006.

Interviewpersonerne for akvakultur fordeler sig på fem "aktive", her i blandt både dambrugere, havbrugere og producenter af skaldyr. De fem øvrige interviewpersoner repræsenterer bl.a. amterne, brancheforeningen og forskere på området. Interviewpersonerne er anonyme i rapporten.


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027