Change size of text Print

Norway Salmon Farming Feeding the World

 

The Norwegian salmon industries demonstrates how aquaculture is a healthy and sustainable way of feeding the growing global population.
Filmen er produceret af det amerikanske firma Alltech (pharma og foder firma).

I filmen ses blandt andet  Lerøy og Marine Harvest anlæg på henholdvis Austevoll og i Glomfjord.

Filmen er en del af Alltech og Nofimas fælles projekt for at optimere ernæring og praksisledelse i lakseindustrien, som de to selskaber indgik strategisk forskningsaftale om i 2012.

Formålet med forskningssamarbejdet er at bidrage til forståelse af hvordan mikroalger kan indgå i fremtidens foder. Alltech Alger i Winchester, Kentucky er en af de største produktionsanlæg for alger i verden og de forsker på anvendelser af alger i foderstoffer herunder til akva-foder.

Tilbage til oversigten


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027