Change size of text Print

Vandrensning

Temadag om Vandbehandling i recirkulerede opdrætsanlæg.

Allerede klokken godt 9 begyndte de første personer at dukke op på ferskvandscenteret, 'AQUA', i Silkeborg. Dansk Akvakultur og AquaCircle havde indkaldt til en temadag om vandbehandling og vandrensning i recirkulerede opdrætsanlæg, som tiltrak over 70 personer. Dagens program tog sin begyndelse klokken halvti og sluttede klokken 17, men flere kom først ud af døren henad klokken 18.

Dagens program og indlæg kan ses her ved at klikke på links herunder (brug evt. 'pageup' og 'pagedown' til at bladre i præsentationerne):

Martin Vestergaard, Dansk Akvakultur, bød velkommen.

Anders Andreasen, Biomar, gennemgik mekaniske rensningsmuligheder og massebalancen i et opdrætsanlæg.

Kenneth Janning, DHI Vand Miljø Sundhed, berettede om spildevandsrensning og kinetikken i biofiltre.

Christian Graver, Dansk Åleproducentforening, fortalte om den praktiske indretning og drift af biofiltre.

Efter frokost berettede 4 danske anlægsleverandører hvordan de har løst opgaverne med vandrensningssystemer i recirkulerede anlæg:

Kaare Michelsen, Dansk Akvakultur, berettede om løsninger anvendt i modeldambrug.

Knud Leth Nielsen, Aquahouse, præsenterede eksempel på praktisk gennemført løsning.

Jens Ole Olesen, Inter Aqua Advance, præsenterede en række eksempler på gennemførte projekter.

Bjarne Hald Olsen, Billund Akvakultur Service, gav tilsvarende eksempler.

Bent Urup, Uni-Aqua, gennemgik en række eksempler på projekter gennemført for forskellige fiskeslags i recirkuleret opdræt (indlæg kommer).

Sidst på dagen gav John Mortensen, Teknologisk Institut, et oplæg til videre samarbejde i netværksgrupper.

Dagen sluttede med en bred debat om dagens situation og fremtidens udfordringer sat i relation til de teknologiske muligheder der allerede er tilgængelige og de opgaver der skal ses nærmere på.

Lidts stemningsbilleder fra dagen finder du gengivet på den følgende side. Vil du have fotos - så kontakt sekretariatet.                    


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027