Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-11-27

Island: Mere akvakultur-forskning!

Islandske fiskeres stiller krav om flere penge til havforskningsinstituttet og mere fokus akvakultur-forskning. De Islandske fiskere har mistet troen på deres, ellers så respekterede, havforskningsinstitut. Fiskerne siger at forskerne har mistet realitetssansen og forståelse for den situation som sektoren er i og det pres, den er udsat for.

Den islandske fiskeriforening, LIU, udtrykte dette tab af tillid, på havforskningsinstituttets årlige møde. Instituttet har fået tilsvarende kritik fra kystfiskerforeningen.

Samtidig har de to organisationers medlemmer krævet at den islandske regering sænker eller fjerner fiskeriafgiften og giver flere penge til akvakultur-forskning. De kræver også at fiskeriministeren genåbnerbeskyttede områder for fiskeri, hvor de mener der er gode muligheder for fangster af kuller, rødfisk og sej.

Fiskernes krav kommer som respons på kraftige nedskæringer i kvoterne på torsk. Fiskerne mener at de islandske torskekvoter nu er så små, at fangsterne kun lige kan dække udgifterne til arbejdet med at frasortere bifangsterne.

LIU (off-shore fiskerne) udtrykker, at deres tro på havforskerne og instituttets anbefalinger, i løbet af torske-kvote-forhandlingerne, er faldet til det laveste niveau nogensinde. LIUer stærkt i tvivl om torske-bestandene er i så dårlig stand som forskernes seneste resultater lader ane. De mener samtidig at en del af uoverensstemmelserne skyldes, at havforskningsinstituttets budget er blevet så voldsomt 'barberet', at forskerne ikke længere er i stand til at gennemføre de lovmæssige fastlagte undersøgelser.

De islandske kystfiskere er særligt bekymrede over at forskerne ikke tager imod tilbuddet om at inddrage erfaringer og ekspertise fra denne del af den islandske fiskerflåde - en kilde til værdifuld information af stor betydning for at lukke 'hullet' mellem forskernes og industriens opfattelse af sektorens situation.

Der er i den islandske fiskeindustri tro på, at opdrætstorsk kan erstatte en del af det manglende torske-råstof fra traditionelt fiskeri. Man henholder sig til den udvikling der har fundet sted - og finder sted - i Norge. Dette er blandt argumenterne for at den islandske regering bør give flere penge til akvakultur-forskning og udvikling.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!