Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-11-27

Torsk i højeste gear

Norges nationale torske-avlscenter har i år produceret mere torskeyngel end nogensinde før og har nu 190 torske-familier til rådighed for avlsarbejdet.

Det er fem år siden avlscenteret blev etableret i Tromsø og produktionen er steget år for år, og igen i år er der slået rekord. "Vi havde sat os mål om at nå op på 200 familier og nåede 190 - det er vi godt tilfredse med", siger Atle Mortensen, som er leder for Norges nationale torskeavls-program, der drives af Fiskeriforskning.

 Torske-yngel

Effektiv produktion
Personalet er blevet dygtigere og har fået mere erfaring på området. En af metoderne, man anvender, er, at sortere befrugtet rogn med en dårlig kvalitet fra. Dermed undgår man at bruge ressourcer og kapacitet på at opfodre fisk, som alligevel ikke kan bruges. Resultatet er en mærkbar kvalitetsforbedring af de klækkede fisk.

Elektronisk mærke
På avlsstationen er det fast procedure at mærke en del af årsproduktionen. I år mærkes 30.000 stykker torskeyngel med et elektronisk mærke der placeres i bugen på dem. De 20.000 sættefisk bruges i det videre avlsarbejde mens de resterende 10.000 stykker anvendes i forsøg - blandt test af sygdoms-mostagelighed.
Den mærkede torskeyngel bliver til næste forår sat ud i avlsstationens anlæg ved Tromsø, Bergen og Kirkenes. På denne måde håber man at afsløre om nogle af torskefamilierne er bedre egnet til opvækst i nordlige eller sydlige strøg.

Yngel til opdrætterne
Norske opdrættere fik sidste år befrugtet rogn fra første generations avlstorsk. Også i 2007 er der produceret flere sættefisk end der er brug for i det videre avlsarbejde - der er et overskud på 240.000 sætte-torsk, som opdrættere i Helgelands-regionen har nydt godt af.

Avlsgrundlag
Der går tre år fra en generation torsk er kommet til verden til den selv kan blive forældre. I det norske avlsarbejde satser der først og fremmest på at avle torsk med en vækst der overstiger væksten hos de vilde artsfæller. Dernæst satses der på at avle torsk med god modstandsdygtighed overfor sygdomme og med nu 190 familier er avlsgrundlaget for dette arbejde lagt.

Kilde: Fiskeriforskning

Se videoer fra avlsarbejdet (på norsk)
Yderligere oplysninger hos; Atle Mortensen (+47) 77 62 92 38
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!