Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-11-27

Multe - en snu fisk.

Multen er en snu fisk, som ikke bare lader sig fange - måske skal den opdrættes istedet?
Multen er en torpedo-formet hurtig fisk og så forstår den åbenbart at snyde fiskerne! Rømø-fiskerne har i hvert fald opgivet det kommercielle fiskeri efter denne eksotiske spisefisk i Vadehavet.


Sommergæst der blev fastboende
Multen har været gæst i de danske farvande i mange år. Allerede i år 1882 omtales fangst af den i Fiskeritidende. Multen findes mange steder under varmere himmelstrøg og har tidligere været en velkommen sommergæst i danske farvande, hvortil den er vandret fra Middelhavet og farvandene ud for Afrikas vestkyst. Med de stigende vandtemperaturere, vi i de senere år har fået i vore farvande, er den ikke længere en sommeregæst, men har slået sig permanent ned og yngler nu også her.

Sidste år opdagede Rømø-fiskerne, at der var mange multer i det flade vadehav mellem Rømø og fastlandet.

- Vi havde fået lov til at fiske multerne ved at sætte net op omkring stimen, og ligesom indhegne dem, men de er for snu, og sprang enter over nettene eller svømmede ud mellem netsammenføjningerne, siger formanden for fiskerne på Rømø, Oluf Stenrøjl Kristensen til dr.dk/syd.

Nødvendig panik
Der skal på en eller anden måde skabes panik i flokken, når den er hegnet ind, for at man kan få dem til at gå i nettet.
- Det kunne for eksempel være ved at piske rundt inde i indhegningen med sin jolle, men det går jo ikke i Vadehavet, eller hoppe rundt i vandet, men det er nok for anstrengende, siger han.
- En enkelt gang har vi haft en fin fangst, men for det meste får vi kun nogle få fisk med op, og så kan det ikke betale sig, siger han.

Bruger hund til fiskeri
Oluf Stenrøjl Kristensen har hørt om en fisker på østkysten, som tager sin hund med på fisketur, når så garnet er sat op omkring multerne, hopper hunden rundt i vandet og skaber panik blandt fiskene og jager dem faktisk i nettet.

Multer i opdræt
Allerede de gamle ægyptere havde multen i opdræt. De fangede multe-yngel når den søgte sig nær kysten og/eller op i Nilen, og fodrede den i lukkede damme indtil den havde opnået passende slagtestørrelse. Denne form for opdræt findes stadig mange steder - ligesom der findes mange arter af multer. Multen der nu er blevet en dansk fisk er af arten Stribet Multe og er en særdeles velanerkendt spisefisk. Den er også en velanskrevet sportsfisk og kan blive ganske stor.

Stor Stibet Multe

Multen kunne godt være kandidat til at være den næste fisk i dans opdræt - den har nemlig en række fortrin:

  • Den har fint hvidt kød, som efterspørges af de fleste.
  • Den er let at forarbejde - så den fremtræder uden ben.
  • Den æder fortrinsvis vandplanter og 'snask' fra havbunden - og kræver derfor ikke i så høj grad som laksefiskene (og andre) fiskemel og olie i foderet.
Da multen nu ovenikøbet er at finde i danske farvande - selv om den tilsyneladende er snu og ikke nem at fange - var det jo oplagt at forsøge/undersøge opdræt af den, enten i landbaserede damme eller i havbrug. Multen kan nemlig leve i både ferskvand og saltvand. Den har derfor også potentialet til at blive opdrættet til sættefiske-størrelse i damme på land og få en vækstsæson i havbrug.

Inspiration bl.a.: Hans Lyhne Møller, DR-Syd (P4)
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!