Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-12-14

EU tilbyder hjælp til Bulgarien fiskeri- og akvakultursektor

EU har truffet aftale med Bulgarien om hjælp til opbygning af - primært - akvakultursektoren i landet. Aftalen løber fra nu og frem til og med 2013. Midlerne hentes i den Europæisk Fiskeri Fond.

Aftalen er allerede underskrevet af Kommissiæren for fiskeri og maritime anliggender, Joe Borg. Den bulgarske fiskerisektor vil modtage 80 mill. € til det operative program. I januar 2008 regner man med at have nedsat et 'overvågningsudvalg', der skal lede og overvåge programmets implementering.

Blandt nøglekomponenter der vil modtage støtte til modernisering og udbygning er konstruktion af nye anlæg og indkøb af udstyr til disse - med særlig fokus på klækkerier og  produktionsanlæg for sættefisk, men også madfiskeanlæg samt styring af disse. Der gives således også mulighed for at opnå støtte til etablering af landbaserede opdrætsanlæg.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!