Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-12-18

"Teknikeren" bringer 3 artikler om dambrug.

Teknikeren, som er teknisk landsforbunds magasin, bringer i novembernummeret (nr. 11) 3 artikler om dambrug. Der er særlig fokus på modeldambrug og ny teknologi.

Den første artikel, 'Dambrug holder flyttedag', tager udgangspunkt i et besøg hos Jens Grøn på Tingkærvad dambrug. Fiskeriteknolog, biologiassistent hos DFU, Lars T. Thomsen, interviewes og er talsmand for at fremtidens dambrug kan placeres i industriområder.
Som baggrund for den anden artikel, 'Ønsker strammere krav til dambrug', er miljøordfører Torben Hansen (S) og Per Clausen (Enhl.) interviewet. Der omtales en 'hidtil hemmeligholdt' rapport fra Ribe Amt om forurening med medicin- og hjælpestofrester fra dambrug - og det er jo aldrig fremmede for en gunstig dialog, når den ene part har 'hemmeligholdte kilder', som 'dialogpartneren' ikke har en chance for at forholde sig til.
Den tredie artikel, 'Miljøvenlige Dambrug tegner til at blive en succes', har udgangspunkt i modeldambrugsforsøget. Richard Skøtt Rasmussen fra DFU og Verner  W. Hansen fra Danmarks Sportsfiskerforening samt Brian Thomsen fra Dansk Akvakultur ustaler sig om forsøgsresultater og fremtidig omstilling i erhvervet.

Artiklerne kan også læses på Teknisk Landsforbunds hjemmeside.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!