Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-12-19

Udryddelse truer den vilde stillehavslaks - recirkulering er en løsningsmodel

Den vilde stillehavslaks, som yngler I Canadas vestvendte floder, er truet af udryddelse på grund af lakselus fra opdrætsanlæg, siges det i et studie offentliggjort i 'Science'

Pukkellaksen uddød om 10 år!
Den vilde bestand af Pukkellaks i området ved
Broughton er faldet betydeligt og vil være uddød indenfor 10 år, hvis der ikke gribes ind.Forskerne, der offentliggjorde resultater fra deres studier forleden i 'Science' , siger at der er grund til at være stærkt på vagt overfor den globale ekspansion af havbrug. Det er almindelig kendt, at lakselus fra havopdræt inficerer vilde laks, men indtil nu har man ikke kendt til omfanget og, den negative, betydning af dette. Martin Krkosek, fra University of Alberta i Edmonton, mener at påvirkningen er så stærk, at overlevelsesmulighederne for de vilde laksebestande på den canadiske vestkyst er truet.

Modeller og studier
Dr Krkosek og kolleger har sammenlignet data om Pukkellaks-bestande fra forskellige floder i Britisk Columbia. De finder at Pukkellaksbestande som kommer tæt på opdrætsanlæg (med atlantisk laks) bliver så befængt med lus, at bestandenes vækstrate svækkes betydeligt - og at enkelte bestande kan være udryddet om 8 år. Med andre ord er sikkerheden for udryddelse 100 % - det er bare spørgsmål om tid hvornår der slet ikke er flere naturlige laks tilbage i floderne.

Lakseopdræt bryder naturens love
Forskerne mener, at kommercielle netbaserede havbrug er 'himmelen' for lakselus. Lakselus er natuligt forekommende parasitter der sætter sig fast på laksen og æder skind og muskelvæv fra den levende fisk. Voksne fisk kan overleve et 'naturligt' angreb af lakselus, men laksesmolten, som vandrer ud fra floderne og på vejen til det åbne hav kommer tæt forbi netburene i et havbrug, kan næppe overleve et massivt angreb af lusene.
I et naturligt 'system' vil laksesmolten ikke være udsat for luse-angreb på deres vej gennem de kystnære områder. De voksne fisk - som naturligt vil have en eller anden grad af luse-angreb - er langt til havs. Den 'naturlige' vandring vil derfor betyde at smolten først møder lusene langt til havs og når den har nået en størrelse og styrke der gør den i stand til at modstå dette 'naturlige' angreb. Med den høje koncentration af havbrug i de kystnære områder udfor flodernes mundinger har laksesmolten ikke mange chancher for at undgå et luse-angreb.


Mulige løsninger
Ifølge forskerne bag studiet er der to løsninger der ligger lige for:

  • Havbrug flyttes væk fra de kystnære områder således at laksesmolten ikke kommer i kontakt med dem på deres vej mod havet.
  • Lakseopdræt foregår kun i lukkede 'beholdere', hvor alt vand der forlader systemerne er filtreret - altså et koncept der ligner et recirkuleret anlæg.

Kilde: Science

Fotos: Alexandra Morton( en af forskerne bag studiet)

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!