Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-12-19

EUs råvareforsyning 2007

Den Europæiske fiskeindustri der forarbejder hvid fisk laver hvert år et 'studie' af forsyningssituationen i regi af den europæiske brancheorganisation A.I.P.C.E.

Årets rapport, der er baseret på statistisk materiale indsamlet til og med august, viser med al tydelighed, at opdrættet fisk er blevet en dominerende råvare for forædlingsindustrien i EU.

Analysen viser også at EU stadig bliver mere og mere afhængig af importeret råstof - således udgjorde importerede fisk 58 % af industriens råvare i 2005 og man forventede dengang en stigning til 60 % i 2006. Man måtte allerede ved udgangen af 2006 konstatere, at importen udgjorde 67 % og forventningerne til 2007 ligger tæt på de 70 % !

Når det gælder råvare fra opdræt er det ikke uventet at laks indtager en dominant position - selvom laks så ikke traditionalt opfattes som en hvid fisk, ja så har laksen trængt sig ind på markedet og erstattet en række hvidfiskeråvarer. Norge står for 96 % af importen af fersk uforarbejdet laks og for 95 % af ferske laksefiletter. Når det gælder import af frossen lakseråvare er Kina derimod en central eksportør - dette skyldes at megen laks forarbejdes manuelt i Kina.

Når det gælder 'rigtig' hvid fisk er Kina den største eksportør med omkring 700.000 tons fisk ind i EU efterfulgt af Island med godt 400.000 tons.

Over 100.000 tons pangasius filet er importeret fra Vietnam - der forventes at nå en årlig produktion i 2007 på over 1.000.000 tons hel fisk. Faktisk importerer EU over 40 % af den vietnamesiske produktion af denne malle!

Analysen ser også på livscyklus-analyse - hvor man særlig har været bekymret for forbrugernes holdning til at transportere fisk 'fra den anden ende af verden' - det såkaldte kulstof-aftryk. I rapporten konkluderes det dog, at der er en betydelig fordel ved at få forarbejdet fisken manuelt i 'tredie-lande' - nemlig et udbytte af råvaren der langt overstiger det resultat, der er muligt med vestens højteknologiske filetteringsmaskiner. Herudover er moderne skibe med god brændstoføkonomi og et øget antal containere, der kan transporteres på et skib  (Mærsks nye flåde) med til, at det faktisk ser ud til at være en fordel at få forarbejdet fisken i 'tredie-lande', hvadenten den er fanget/opdrættet der - eller tranporteret dertil alene for forarbejdninsgevinsten.

Rapporten kan læses i sit fulde omfang her.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!