Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-12-21

EU godkender nyt dansk fiskeriudviklingsprogram

EU-kommissionen har netop godkendt det danske fiskeriudviklingsprogram for 2007-2013. Med godkendelsen åbnes der adgang for Danmark til EU's støtteprogram for fiskeri- og akvakultursektoren. Samlet vil der med EU-midlerne og dansk medfinansiering være cirka 260 millioner kroner til rådighed for sektoren i 2008.

Programmet giver mulighed for at støtte udviklingsinitiativer og skal være med til at skabe rammerne for udvikling og fornyelse af den danske fiskeri- og akvakultursektor.

Fødevareminister Eva Kjer Hansen ser frem til, at programmet bliver ført ud i livet.

"Jeg lægger vægt på, at programmets indsats er fokuseret på bæredygtighed, værditilvækst og kvalitet. Det gælder om at forny fiskeriet på en bæredygtig måde", siger fødevareministeren og henviser til, at der via programmet fx kan ydes økonomisk støtte til dambrug, der omlægger til økologisk produktion.

Med programmet kan der gives tilskud til alle led i fødevarekæden - fra fisken bliver fanget eller opdrættet, indtil den når forbrugeren. Programmet opstiller en række mål, hvis opfyldelse forudsætter en innovativ sektor, der udvikler og implementerer ny teknologi blandt andet til fordel for natur, miljø og kvalitet.

Som noget nyt er der i programmet også mulighed for at hjælpe lokale initiativer i fiskeriområderne. De konkrete mål og beslutninger lægges ud til lokale aktionsgrupper, der er særligt oprettet til formålet. Et eksempel på et projekt, der kunne opnå støtte er etablering af put and take fiskeri efter hummere, rejer og østers, siges det i pressemeddelelsen fra Fødevareministeriet!

De lokale aktionsgrupper får tilbud om hjælp til at udvikle og gennemføre en strategi for deres område. 

"Det bliver spændende med de mange nye aktiviteter, som lokale ildsjæle og organisationer, virksomheder og foreninger i de nye lokale aktionsgrupper vil få ansvaret for. Jeg forventer, at aktionsgrupperne bidrager med nytænkende og gerne lidt "skæve" projekter, som kan give de trængte fiskeriområder et løft", siger fødevareminister Eva Kjer Hansen.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!