Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-01-03

Certificering af opdræt

I april 2007 lancerede EU-Kommissionen en høring med det formål at få akvakultur-sektorens syn på værdien af en mulig kvalitets-mærkning af produktion/produkter af/fra opdræt. Med andre ord en certificeringsordning for akvakultur. Kommissionen vil anvende de indkomne responser som en del af grundlaget for vurdering af, om en EU-indsats på dette område vil være på sin plads. Sandsynligvis vil høringsresultaterne finde anvendelse ved en eventuel revision af akvakultur strategien - der også har været sendt i en 'midtvejs-høring' i 2007.

Se resultaterne af høringen om certificerede opdrætsanlæg/produkter her på siden.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!