Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-01-04

Pangasius fodres med byg

I Vietnam vil man nu forsøge at bruge byg i foderet til pangasius (catfish-arten Tra). Der er tale om en særlig sort byg - nemlig med et lavt indhold af phytat. Det er det amerikanske 'Korn-råd' der bekoster afskibningen af 21 tons byg til Vietnam.

De fleste fisk er kødædende (rovdyr) og generelt har fisk en fordøjelseskanal der er kort og forholdsvis simpel, men altså effektiv til at omsætte proteiner og fedtstoffer. Derimod er fiskenes tarmsystem ikke særlig velegnet til at omsætte sukkerstoffer - som udgør en væsentlig del af vegetabilske næringsstoffer - da de fleste fisk mangler de enzymer der er nødvendige for at nedbryde de ofte komplekse sukkerstoffer. Phytat er netop et sådant sukkerstof, og har desuden evnen til at binde en lang række ernæringsmæssige vigtige stoffer som f.eks. fosfor, jern, magnesium, zink, proteiner, aminosyrer og endda fedtstoffer. Altså er phytat normalt ikke noget man ønsker sig i foderet - omvendt er vegetabilske foderingredienser billige og i takt med produktionsstigningen i opdræt bliver det sværere at forestille sig at der fremover vil være fiskemel nok til at følge med stigningen. På denne baggrund er der naturligt nok stor interesse for forsøg med nye foderingredienser - og med tilsætning af f.eks. enzymer til foderet - såkaldte nutrizymer - der ved aktivering i fiskens tarmsystem muliggør omsætning af ellers svært fordøjelige foderstoffer.
phytat

(illustration fra 'Aquaculture International vol 32 (4) dec.07, p.13)

Som illustrationen herover viser vil enzymet phytase spalte phytat til to sukkermolekyler. Når  denne bygsort, med lavt phytat-indhold, indgår i foder til netop catfish (malle) er der fordi  at mallen i højere grad er istand til at omsætte plantemateriale. I det hele taget vil fremtiden sikkert byde på 'opdrætsarter' der i højere grad er vegetarer end laks, ørred og ål. En art som f.eks. Tilapia, der allerede er en vigtig art i opdræt, kan også omsættefoder med et større vegetabilsk indhold end laks og ørred.

Normalt udgøres foderet til pangasius-mallen 'Tra' af soyabønnemel, biprodukter fra hvede og ris samt fiskemel og andre animalske biprodukter.
Omkring 70 % af fosforindholdet i normale bygsorter findes bundet i phytat. Den nye byg-sort - 'Clearwater' - indeholder, ifølge forsøg udført ved USA's 'National Small Grains Germplasm Research Facility', kun halvt så meget phytat som konventionelle sorter. Derfor knytter der sig også håb om en reduktion af fosforudledningen til forsøget.

De amerikanske bygproducenter håber naturligvis, at forsøget vil falde positivt ud og at de dermed kan åbne et nyt marked - opdrætssektoren - og vil derfor offentliggøre data om foderværdien efter gennemførelse af forsøgene i Vietnam.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!