Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-01-07

Vietnam nu blandt verdens 10 største fiskeeksportører

I 2007 er den vietnamesiske eksport af 'seafood' vokset med over 12 % og har nu en værdi af  3.75 milliarder US$. Indtægterne skyldes en produktion på 3.950.000 tons

Vietnamesiske kystfiskere har brugt kræfter på at øge fangstproduktiviteten og effektiviteten. Desuden har de også investeret i seks projekter der har til formål at øge bæredygtigeheden af fiskeriet - ved f.eks. at producere reje- og fiskeyngel der udsættes for at styrke rekrutteringen i havet.

Havbaseret akvakultur fortsætter med at vokse i Vietnam. I 2007 blev havbrugsarealet udvidet med 15.600 hektar. Det totale areal der anvendes til opdræt når således op over 1.000.000 hektar i Vietnam. Indtjeningsmulighederne ved opdræt er så store at risbønder ved de større floder omlægger deres marker til opdræt istedet.

I 2007 har der også været foretaget store investeringer i klækkerier således at den årlige produktion af rejeyngel er steget med 4-5 milliarder individder.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!