Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-01-07

Transport af levende fisk

De nye EU regler for transport af dyr trådte i kraft den 5. januar 2007 og fra 5. januar 2008 kræves der at chafføren har certifikat.  Reglerne gælder også for al transport af levende opdrætsfisk, hvis transporten har et kommercielt formål og overstiger 65 km. Reglerne gælder derimod ikke for vildfanget fisk. Så skulle man tro at reglerne varetages ens i alle europæiske lande, men det er ikke nødvendigvis tilfældet!

I Danmark har der været afholdt kurser således at alle der har behov for det, har kunnet erhverve det nødvendige certifikat. Det ser imidlertid ud til at reglerne kan fortolkes forskelligt i de europæiske lande.
I England har organisationen 'Humane Slaughter Association' udgivet en pamflet der skal tjene som vejledning for transport af levende fisk. Af denne fremgår det, at der ikke i England vil blive stillet krav om godkendelse af køretøjet, når blot fiskene opbevares i containere. Der er heller ikke krav om chauffør-certifikat, når der transporteres levende fisk.

Ifølge 'Humane Slaughter Association' kan man forvente at fremtiden vil byde på opstramninger på disse områder.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!