Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-01-09

Få støtte til at sikre den fremtidige råvareforsyning!

DANIDA har åbnet mulighed for støtte til danske virksomheder der vil indgå samarbejde med virksomheder i Vietnam og Bangladesh om fremtidig råvareforsyning og/eller forarbejdning. Der kan ydes op til 5 millioner kr i støtte til at etablere et sådant samarbejde. Der kan være tale om råvare fra traditionelt fiskeri og/eller akvakultur - så går du i tanker med etablering af et opdrætsanlæg på de kanter er det også en mulighed der kan undersøges. Der planlægges en studietur til Vietnam i juni måned.

Det Danske Seafood Center inviterer interesserede til et 'gå hjem møde' den 12. februar på Nordsøcenteret, hvor der vil blive orienteret om mulighederne.

Med Danidas B2B program, som i Asien opererer i Bangladesh og Vietnam, har man som virksomhed mulighed for at indgå i et strategisk partnerskab med en ligestillet lokal partner med økonomisk støtte fra Danida i en treårig periode. Støtten kan maksimalt udgøre DKK 5 mio. og dækker rejseudgifter, lønudgifter, træningsudgifter og meget mere primært til den danske partner.

Læs invitationen her!
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!