Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-01-21

Vietnam begynder produktion af regnbueørreder og stør!

I det vietnamesiske højland (1500 moh.) er der gode forhold for produktion af arter fra de tempererede egne. Det har vietnameserne fået øjnene op for og har hentet regnbueørreder fra Finland og stør fra Rusland.

Produktionen har det første år været på 40-50 tons regnbueørreder, men forventes at stige til 200 tons i år. Provinsregeringen har udlagt foreløbig 2500 hektar til opdræt i disse kølige egne af Vietnam. Produktionen af stør er også på fuld fart fremover. Efter de indledende forsøg i 2006 er produktionen i 2007 på 50.000 styk - hver med en gennemsnitsvægt på 13 kg.

Foreløbig er der en stor national efterspørgsel! Med vietnamesernes vanlig flid vil produktionen af disse arter nok snart nå nye højder - og så kan vi vel vente konkurrence fra den kant på disse arter også!? Så introduktion af 'nye arter' i dansk opdræt  bør  måske  skele lidt til hvad vietnamesernes næste opdrætsart forventes at blive....

Kilde; Vietnam Latest News (læs evt. mere her)
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!