Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-01-22

Søsalat - fremtidens energikilde?

Søsalat indeholder lige så meget sukkerstof som f.eks. hvede og majs. Er der grobund for at udnytte søsalat, som sukkerkilde for produktion af bio-ethanol? Energinet.dk har netop bevilget 8.5 millioner kroner til et projekt der skal se på mulighederne og økonomien i opdræt/dyrkning af søsalat i bassiner på land. Tanken er at udnytte spildvarme og røggasser fra kraft-varrme værket og gylle fra landbruget til intensiv dyrkning. Efter høst tilsættes enzymer og bagegær, hvorved man får en 'suppe' på 6-7 % alkohol. En efterfølgende destillation skal bringe procenten op således at bio-ethanolen kan anvendes til at blande i benzin.

Læs mere om projektet under menupunkt: Udvikling/Danmark/Forskning og udvikling/Søsalat

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!