Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-01-24

Norsk AquaCircle!

I Norge er interessen for recirkulering stigende. Så meget, at der afholdes en workshop, hvorunder man også vil stifte en norsk pendant til AquaCircle.

Akvaforsk, som nu er blevet en del af det norske konglomerat NOFIMA (sammenlægning af forsknings- og udviklingsindsatser fra Akvaforsk, NorConserv, Fiskeriforskning og Matforsk), inviterer til en workshop om recirkulering i forbindelse med at de tager 'første spadestik' til et nyt recirkuleret forsøgsanlæg i Sunndalsøra (ved Kristianssund).

Tanken bag workshoppen er, at opdrætterne selv skal komme frem med ønsker til FoU, således at man kan tage disse ønsker med i designet af det nye forsøgshal. Der er inviteret såvel norske som internationale oplægsholdere.

Akvaforsk, Fiskeriforskning og Sintef vil på dagen tage initiativ til at stifte et fagforum for brug af recirkuleringsteknologi i norsk fiskeopdræt. Opdrættere, forskere og leverandører vil have stort udbytte af forummet, som sigter på at være et formidlingsorgan med åben debat for medlemmerne - det lyder som et norsk AquaCircle...

På akvaforsk hjemmeside loves der mere information om workshoppen, som finder sted den 27 - 28 februar i Sunndalsøra, men allerede nu kan man melde sig til hos Reidun Lilleholt
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!