Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-02-15

IPN-gåden løst!

Forskere hos norske Aqua Gen har fundet frem til et gen, hos laksen,  der er ansvarligt for udviklingen af IPN (Infektiøs pancreas nekrose/betændelse i bugspytkirtlen betinget af en virus).
Forskerne har allerede fundet en laksestamme, hvor dette gen ikke aflæser virus og altså ikke bliver syge af IPN-viruset. Denne laksestamme kan fremover bruges i avl og dermed kan man få laks i opdræt der ikke bliver angrebet af IPN.

Forskningen og resultaterne af denne er endnu et godt eksempel på at 'det akvatiske husdyrbrug' går fremad med stormskridt og i vid udstrækning opnår resultater på linje med dem som vi har set i landbruget.

Forskellen er blot at de nyeste teknikker kan anvendes i avlsarbejdet for fisk fra 'day-one'. Tidligere tiders avlsarbejde, både indenfor landbrug (dyr og planter) og i opdrætssektoren var henvist til at vente på næste generation - for på denne måde at se om avlsrabejdet havde båret frugt. Nu udvælges fremtidens avlsdyr på basis af undersøgelser af deres arvemasse - på gen-niveau går man målrettet efter de egenskaber man er interesseret i og lader disse dyr blive stamfædre og -mødre til kommende generationer. Man sparer altså en masse 'vildskud'.

Næste skridt bliver naturligvis at flytte gener fra individder der besidder de egenskaber man efterspørger over i generne hos individder der allerede har en række andre egenskaber man sætter pris på. Sådanne organismer kaldes populært GMO (genetisk manipulerede organismer). Næste skridt derefter bliver f.eks. at flytte gener fra andre arter over i et individ. Det er således ikke svært at forestille sig fordelene ved en laks der i højere grad er istand til at æde 'grønt' - f.eks. efter at have fået gener fra en græskarpe - eller multe. Sådanne 'kvantespring' laver naturen selv indimellem - de kaldes mutationer. Mange af de organismer der har mutationer viser sig ikke levedygtige - men vi mennesker kan gøre det meget bedre end naturen - og naturligvis meget hurtigere. Men spørgsmålet om hvornår vi kan se sådanne organismer handler ikke om tid  - man behersker nemlig allerede teknikkerne - men er et spørgsmål om politik, etik, kultur og naturligvis sikkerhed. Og det kan godt tage tid.

Indenfor planteavl bruges GMO allerede i vid udstrækning. Soya-bønner, som er en vigtig global protein- og oliekilde, er blevet genmodificeret og giver nu et meget højere udbytte/hektar. GMO-soya er faktisk ved at blive dominerende på verdensmarkedet - det bliver sværere og sværere (og dermed også meget dyrere) at opdrive ikke GMO-soya. Dette har direkte indflydelse på prisen på fiskefoder, da flere foderproducenter udelukkende anvender 'naturlig' soya i deres produkter.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!