Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-02-15

Konsumfiskemøde i Ålborg 6. marts

Som i de gode gamle dage.....
En tilbagevendende tradition lever stadig. Danmarks Fiskeriundersøgelser (som jo nu hedder DTU-Aqua) inviterer fiskerisektoren til seminar på Hotel Hvide Hus i Ålborg den 6. marts.
På seminaret vil der blive givet præsentationer af det seneste nye indenfor forskning og rådgivning indenfor sektoren. Her præsenteres også det nye formidlingssamarbejde i SeafoodCircle.
Årets seminar følger hele kæden fra den levende fisk - både fanget og opdræt - til det endelige produkt er hos forbrugeren.

Seminaret er opdelt i 3 hovedtemaer

Råvarerne fra fangst eller akvakultur
Forarbejdning og distribution
Sikkerhed og sundhed

Nogle af emnerne i første afdeling (råvarer) kan måske have særlig interesse for fiskerne/opdrætterne:

. Nye/underudnyttede arter - søpølse, strandkrabbesuppe
. Frostlagring - betydning for den sensoriske kvalitet af slutprodukt
. Sensorisk kvalitet af nye/underudnyttede arter
. Sensorisk kvalitet af opdrætsfisk
. Demonstration af Pelagisk Informations Program (PIP) til håndtering af fangstdata fra pelagiske fiskeskibe til land

Afslutningsvis er der en markeds- og poster plads, med mulighed for at tale med instituttets forskere og samarbejdspartnere.

Seminaret afholdes i Ålborg d. 6. marts og starter kl. 09.00. Den afsluttende markedsplads lukker kl. 18. Efterfølgende er der mulighed for at deltage i en fælles festmiddag.

Tilmelding:
Elektronisk på DTU-AQUA's hjemmeside 
Eller til sekretariatet på tlf: 45 88 33 22.

 

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!