Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-02-22

Ny hjemmeside skal fremme miljøeffektiv teknologi

Nu får danske virksomheder og iværksættere med grønne produkter eller ideer en bedre indgang på nettet til gode råd om miljøeffektiv teknologi.


På den nye hjemmeside, der er lanceret af Miljøministeriet, kan interesserede finde relevant viden om miljøeffektiv teknologi.

Blandt andet kan erhvervsfolk med en god idé til miljøeffektiv teknologi finde oplysninger om tilskuds- og finansieringsmuligheder og partnerskaber for innovation. Hjemmesiden fortæller også om både den danske og den europæiske indsats for at fremme miljøeffektiv teknologi.

Endelig kan man læse om den rådgivning, som det nystiftede Sekretariat for miljøeffektiv teknologi i Miljøstyrelsen tilbyder virksomheder og iværksættere, når det handler om udvikling og markedsføring af ny miljøteknologi.

Målet med hjemmesiden og sekretariatet er at bidrage til, at især danske virksomheder, iværksættere og forskere får et bedre grundlag for at målrette udvikling og markedsføring af nye miljøeffektive teknologier til fremtidens behov.

Begge initiativer er en del af regeringens handlingsplan om fremme af miljøeffektiv teknologi. Den kan du også finde på hjemmesiden.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!