Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-03-05

Referat fra styregruppens 7. møde

Der foreligger nu referat fra styregruppens 7. møde. Medlemmer kan logge sig in og læse/downloade referatet.

Styregruppen opfordrer alle med interesse til at medvirke i en lille arbejsdsgruppe der skal  'brainstorme' om en eventuel kommende international konference om recirkulering i opdræt.

Samme opfordring lyder om emnet SRO (styring, regulering overvågning), hvor der tages skridt til at udarbejde en ansøgning til et udredningsprojekt, der kan klarlægge forsknings- og udviklingsbehov set med branchens øjne.

Har du interesse, ideer og lyst til at deltage i en af de to påtænkte arbejdsgrupper ? - så TØV IKKE, men tag straks kontakt med sekretariatet. Medlemmerne har mailadressen til sekretariatet, men af hensyn til spam er sekretariatets e-mail-adresse ikke direkte tilgængelig på hjemmesiden, men man kan alligevel tilkendegive sin interesse ved at udfylde formularen under 'kontakt' øverst i menu-bjælken.

Mødet fandt sted hos Fyns Laksefisk som har til huse på produktionsskolen Elseminde i Odense. På det fuldt recirkulerede anlæg produceres der ørred-fisk til udsætning. Det er primært fynske vandløb, og lystfiskerne der, der har glæde af denne produktion, men også jyske og sjællandske moderfisk bringes ind til strygning - og på denne måde er mange lystfiskere over hele landet Elseminde tak skyldig. Det er iøvrigt primært lystfiskerne selv der bringer moder- (og fader-) fiskene ind til Elseminde. Dette samarbejde er så vel arrangeret, at hver lystfiskerforening (der bidrager med moderfisk) har egen nøgle til hver sin lem, hvorigennem moderfisk afleveres til kar indenfor. På denne måde sikres at der ikke blandes (genetisk forskellige) stammer og risiko for smitte nedbringes også derved.

Styregruppen fik en rundvisning på anlægget og Ole Mathiesen svarede beredvilligt på kloge som mindre kloge spørgsmål. Ole lavede også kaffen til mødet og havde arrangeret en dejlig frokost i produktionsskolens kantine/restaurant, hvor unge mennesker også var i 'skolekøkkenet'.

På dansk siger vi 'en god sild', men på norsk er det en 'glad laks'. Er du blevet nysgerrig og vil vide mere om Elseminde og deres 'glade laks' så besøg deres hjemmeside.

/modtagekar
Styregruppe, suppleanter og andre medlemmer samlet omkring kar, hvori moderfisken modtages.


/broodstock
Normalt genudsættes fiskene når de er strøget, men her udendørs opretholdes en 'avls-reserve' af en enkelt stamme.


/forsklaring

Daglig leder af Fyns Laksefisk, Ole Mathiesen, giver en forklaring til Per Bovbjerg Pedersen (DTU-Aqua).


/oplystPer Bovbjerg ser nu ud til at forstå tingenes rette sammenhæng!

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!