Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-03-13

Schouw & Co (bl.a. BioMar) - rekordregnskab

Schouw & Co. præsenterede i dag onsdag sit hidtil bedste regnskab. Rekordresultatet lød på 1766 millioner kroner mod 1348 millioner kroner sidste år.

Koncernen, der beskæftiger sig med alt fra salg af reservedele til landbruget over produktion af fiberdug og fiskefoder til støtte til iværksættervirksomheder øgede sin omsætning fra 7,4 milliarder kroner i 2006 til 8,2 milliarder kroner i 2007.
De fleste af koncernens selskaber har haft fremgang, og virksomheder som Grene, Fibertex, Martin og Biomar har alle haft to-cifrede vækstrater. Især betegnes udviklingen i Martin, der er verdens førende producent af computerstyret lys, som særdeles tilfredsstillende. Virksomheden bidrager til regnskabet med et resultat på 81 millioner kroner før skat.
Schouw & Co. forventer i 2008 at realisere en omsætning på ca. 10 milliarder kroner med et resultat før skat i størrelsesordenen 400 millioner kroner opgjort uden påvirkninger fra beholdningen af aktier i Vestas.

Samtidig med årsrapporten har bestyrelserne for Schouw & Co. og BioMar Holding besluttet at foreslå en fusion af de to selskaber med Schouw & Co. som det fortsættende selskab.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!