Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-03-18

Fiskedræber støvsuges væk

Vi ved alle, at når man støvsuger kan man fjerne en del af skidtet, men man får aldrig gjort klinisk rent. Sådan er det også i opdræt - hvor man har forsøgt at støvsuge fiskedræberen væk i ørredanlæg.

I Skotland har man i et samarbejde mellem bl.a. Stirling Universitet og Pisces Engineering undersøgt mulighederne for at reducere risikoen for at ørreder bliver smittet med fiskedræber (Ichthyophthirius multifiliis) - og fundet frem til, at en kombination af at beklæde dammene (raceways) med membran og installere en 'undervandsstøvsuger' mindsker risikoen for større angreb af fiskedræberen betragteligt. Læs et kortfattet  resumé af projektet her.

Tromlesigter kan imidlertid også gøre en forskel når det gælder risiko for infektion af parasitter:
  • Forekomsten af Gyrodactylus reduceres i åleanlæg og af samme årsag er det efterhånden blevet standard at anvende fiberdug med 40 micron åbning. Der er ikke foretaget en 'akademisk bevisførsel', men ålefarmerne har gode erfaringer.
  • Øjeikten, som er et stort problem i Skotland, kan tilbageholdes, hvis fiberdugen kommer helt ned på 25 microns åbning.
  • I amerikanske ørredanlæg har man problemer med drejesyge, som forårsages af en sporozo. Hvis fiberdugsåbning er så lav som 10 micron falder hyppigheden af drejesyge. Derfor filtreres mange steder i USA al indløbsvand (gennemstrømninganlæg) med f.eks. Hydrotech tromlefilter med denne type fiberdug.
  • Samme størrelse åbning i fiberdugen bruges i lakseklækkerier i Norge, hvor det er svampespore (Saprolegnia) der filtreres fra.

Når det gælder fiskedræber bemærker Kurt Buchmann fra Landbohøjskolen (Nu Københavns Universitet):
Der er to muligheder for at filtrere sig ud af fiskedræber-problemet. Man kan vælge at frafiltrere de såkaldte tomonter, som lige er kommet ud af fiskens hud endnu inden de sætter sig fat i underlaget og multiplicerer sig. Da de er ret store (100 til 600 mikrometer) kan man 'snuppe' dem med en fiberdug med åbninger på 70 my. Denne maske-vidde tager ikke tomitter, men da man ved at fange de store forhindrer, at der ugen efter er 1000 tomitter er det smart! Hvis man skal snuppe tomitter vil det kræve filterduge med mellem 5 og 20 my. Tomitterne er om sommeren mindre medens de om vinteren er større. Jeg synes personligt at en stadig og omfattende filtrering med 70 my er at foretrække.


Spørgsmålet er om opdrætternes egne erfaringer er nok - eller om der skal føres et videnskabeligt bevis for reduktionen.
Når det kommer til recirkulerede anlæg, må udgangspunktet være at jo flere gange det samme vand filtreres des tro mere effektiv må filtreringen formodes at være. Om en sådan filtrering kombineres med f.eks. ozon- og/eller UV-behandling helt kan eliminere sådanne parasitiske angreb - ja det mangler vi også at få belyst til bunds.

Det er klart at sådanne forhold kan få umiddelbare og direkte økonomiske konsekvenser - men også have betydning på den lidt 'længere bane' i form af bedre finansierings- og forsikringstilbud, hvis man altså kan dokumentere at presset fra parasitter er væk eller kraftigt reduceret. Herudover vil det naturligvis være et godt argument i debatten om fiskens velfærd i opdrætsanlæg. Endelig vil en sådan dokumentation også være et positivt signal i debatten om naturværn - opdrætsanlæg fingerer ikke som rugekasse for parasitter, tværtimod.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!