Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-03-18

Kongeåens modeldambrug - 2 års driftstatus

Under 'Udvikling/Danmark/Modeldambrug' kan man læse resultater, af måleprogrammet for 8 modeldambrug, opnået efter første års drift. Nu kommer der resultater fra andet driftår - og de ser stadig meget lovende ud.

Se rapport fra Kongeåens dambrug - den sammenfatter to fulde driftsår og konkluderer at der er, også efter 2. år, god grund til optimisme. Modeldambruget lever - godt og vel - op til forventningerne.

Efter således at have målt i 2 samfulde år er det med større vægt, at det kan konkluderes at modeldambrugene fungerer - og at der ved at lægge om til modeldambrugskonceptet er en farbar vej for ekspansion af produktionen. Traditionelle dambrug behøver jo ikke nødvendigvis at tage hele skridtet til 'type 3' eller til et fuldt lukket recirkuleret anlæg - første skridt kunne jo nvære at lægge om til 'type 1' og indhøste erfaringer (og afkast!) af dette før næste skridt eventuelt tages.

Læs rapporten om Kongeåens  dambrug - og gå også til 'Udvikling' og se hvad der ellers rører sig.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!