Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-03-23

Dansk recirkulering i Wirtschaftswoche

Det tyske blad "Wirtschaftswoche" bringer en artikel om dansk produktion af ørreder i recirkuleringsanlæg: "Forellen aus dem Schwimmbad"

Artiklen tager udgangspunkt i modeldambruget Kongeårens Dambrug og beretter om at man i Danmark satser på at øge produktionen markant ved brug af recirkuleringsteknologi. Videre gør artiklen opmærksom på, at der kan produceres mange flere fisk ved brug af meget mindre vand. Artiklen fortæller også at nye arter er på vej ind i dansk opdræt. Læs artiklen her - eller se den direkte på Wirschwoche.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!