Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-03-27

Skepsis over kæmpedambrug på Læsø

Danmarks Naturfredningsforening (DN) følger med skepsis planerne om at lave et af landets største dambrug på Læsø.

Dambruget skal årligt producere op mod 5000 tons fisk - mere end der i dag produceres i hele Nordjylland. Fiskeopdrættet skal placeres på land og benytte sig af det saltholdige vand i undergrunden.

Naturfredningsforeningens lokale repræsentant, Freddy Christiansen," siger, at den planlagte placering på øen ikke kolliderer med Læsøs ellers omfattende naturinteresser.

"På den anden side er det problematisk at placere en industrivirksomhed i det åbne land," siger Freddy Christiansen til P4 Nordjylland.

Et slambassin
Han peger også på, at det ganske vist rensede spildevand fra dambruget skal ledes ud på nærliggende marker, hvor det siver ned i jorden.

"Men hvor god en idé er det. Udvikler det sig til et slambassin, eller bliver der intet at se. Ingen ved det, for det er aldrig prøvet før i den målestok," siger han.

Unikke Læsø
Bag planerne står firmaet Uni-Aqua, der vil markedsføre ørrederne fra anlægget som et unikt Læsøprodukt.

Projektet skal koste 80 millioner kroner. Det offentlige giver 30 procent i tilskud fra en pulje til modernisering af dambrug.

Planerne sendes om kort tid i offentlig høring. Går det glat, ventes investorerne at få tilladelse til at gå i gang efter sommerferien.


Kilde: TV2 nyhederne

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!