Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-04-30

"HelpDesk" skal hjælpe kommunerne i behandling af dambrugssager

På en konference om akvakultur, den 28. april i Vejle, præsenterede Fødevareministeren et nyt værktøj, der skal hjælpe både kommuner og erhvervet til en lettere sagsgang

Efter strukturreformen er det nu kommunernes ansvar at godkende akvakulturanlæg. Den opgave vil regeringen gerne hjælpe kommunerne med at løse hurtigt og effektiv til glæde for både erhvervet og kommunerne selv. Derfor præsenterer fødevareministeren nu en ny help desk, der kan rådgive kommunerne om placering og optimering af akvakulturanlæg under hensyn til miljøforholdene. Help desk'en skal også højne det faglige niveau og sikre at ny viden får en hurtig, praktisk anvendelse.

"Målet må være, at erhvervet får mere tid til at udvikle produkterne og bruger mindre tid på de nødvendige godkendelsesprocedurer. Derfor har jeg aftalt med miljøministeren, at kommunerne kan få hjælp fra en help desk, der kan rådgive om godkendelsesarbejdet," siger fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Læs hele pressemeddelelsen.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!