Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-05-01

Laks bliver større når de klækkes i koldt vand!

På 'Royal Veterinary College', ved Londons Universitet, har forsøg vist at laks, der under inkubationen opbevares ved lav temperatur, bliver længere, tungere og mere muskuløse end laks der klækkes af æg der under inkubationen har været opbevares ved højere temperaturer.

Den globale lakseproduktion - og konsumption er mere end fordoblet over de seneste 15 år. Naturligvis kan en sådan produktionsfremgang kun lade sig gøre ved at øge antallet af produktionsanlæg, men parallelt med dette er udvikling af bedre fodertyper, større smolt, lysstyring, avlsarbejde og andre optimeringer medvirkende årsager. I de forsatte bestræbelser på produktionsforbedringer ses der også på forhold under lakseæggets udvikling.

Ifølge en artikel, bragt i Journal of Fish Biology, viser det sig, at laks der klækkes fra æg, der under modningen (inkubationen) er opbevaret ved 5o C., har en længere periode med muskelvækst end tilsvarende laks, der i klækkeriet er opbevaret ved 10o C.
21 uger efter klækningen er de 'kolde' laks signifikant længere, tungere og har flere muskelfibre end laksene der blev opbavaret ved 10o C. under inkubationen.

De 'kolde' laks udviser øget fødesøgningsadfærd, i forhold til de 'varme' - hviklet måske er grunden til den bedre vækst og muskeludvikling.

Metode
1200 befrugtede lakseæg, fra et klækkeri i Skotland, blev delt i to grupper. Første gruppe blev inkuberet ved 5oC., mens vandtemperaturen i klækkebakkerne med den anden gruppe, over to dage, blev øget til 10o C. Efter klækning blev begge larve-grupper opbevaret i 5o C. vand - en temperatur der ligger tæt på den som lakseyngel vil være udsat for i naturen.

6 uger efter klækning, og igen 21 uger efter klækning, blev mindst 20 individer fra hver gruppe målt og vejet.

Overbevisende resultater
Æggene opbevaret ved 10o C. klækkede efter 45 dage, mens det tog 98 dage før der kom larver fra æggene opbevaret ved 5oC. Med andre ord klækker 10o-æggene dobbelt så hurtigt som de 'kolde' æg.

Den gennemsnitlige vægt af de 'varme' fisk var, målt efter 6 ugers fodring, signifikant større end de 'kolde' fisk. Imidlertid viste det omvendte sig at være gældende efter 21 ugers fodring. De 'kolde' fisk var mere end 60% tungere end de 'varme' og endvidere signifikant længere - nemlig over 30% længere!

Ørreder?
Ørrederne forplantningsforhold er, i princippet, i naturen underlagt samme regime som laksens. Artiklen beretter desværre ikke om forsøg, hvor ørred indgår, men måske kan man knytte håb til, at de samme resultater kan opnås for ørreder?? 

Kilde: Usher, M.L., Stickland, N.C. and Thorpe, J.E. (1994).  Muscle development in Atlantic salmon (Salmo salar L.) embryos and the effect of temperature on its cellularity.  J. Fish Biol.  44, 953-964.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!