Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-05-02

Marine Harvest og WWF indgår 3-årig samarbejdsaftale

Generalsekretær Rasmus Hansson i WWF-Norge mener at aftalen åbner for nye muligheder for begge parter: "Opdræt af arter som laks og torsk kan have alvorlig påvirkning på miljøet - derfor er vi glade for at samarbejde med en af verdens ledende havbrugsselskaber", hedder det i en pressemeddelelse fra WWF-Norge.

Marine Harvest har foruden opdrætsanlæg langs norskekysten også anlæg i Chile og andre steder. Selskabet ønsker via samarbejdet med WWF at se på muligheder for at reducere miljøpåvirkningen og samtidig styrke lønsomheden. Koncernchef hos Marine Harvest Åse Auli Michelet, siger at koncernen i flere år har haft en god dialog med WWF og at man nu formaliserer dette i en egentlig samarbejdsaftale. Aftalen er foreløbig gældende for 3 år og giver blandt andet WWF-Norge mulighed for at ansætte en fuldtidsmedarbejder med kundskaber indenfor miljø og akvakultur. Parterne er enige om følgende fokuspunkter:

  • Beskyttelse af den biologiske diversitet i både hav- og ferskvand
  • Signifikant reduktion af det 'økologiske fodaftryk' forårsaget af Marine Harvest
  • Mindske akvakulturens, og den efterfølgende forarbejdnings, påvirkning af klimaet

WWF arbejder for at skabe et 'miljø-mærke' for opdrættet fisk. Mærket skal hjælpe forbrugerne med at vælge 'kultur-fisk' der både er sunde og sikre at spise og som er opdrættet under de bedste miljømæssige betingelser for miljøet. Man kan sige at arbejdet sigter mod at etablere en pendant til Marine Stewardship Council (MSC) - nemlig Aquaculture Stewardship Council (ASC).

På den baggrund har WWF etableret såkaldte diaologer med erhvervet flere steder på kloden og dækkende arter som rejer, pangasius - og laks. Formålet med dialogen - og også med det ovenfor nævnte samarbejde med Marine Harvest, er, i fælleskab med sektorens erhvervsdrivende virksomheder og forskningsinstitutioner, at finde frem til/udvikle målbare standarder. Disse standarder skal virke som 'en overligger' og anspore flest mulige producenter til at overholde standarderne - for på denne måde at minimere eller helt eliminere miljømæssige - og sociale - negative påvirkninger fra opdræt.

Det er skribentens klare opfattelse, at Marine Harvest, qua den indgåede samarbejdsaftale med WWF, har bragt sig i en situation, hvor koncernen får størst mulig påvirkningsmulighed for de kommende standarder for lakse- og torskeopdræt (som er de to mest betydende arter for Marine Harvest).

En så stor koncern, som Marine Harvest, vil stå stærkt på markedet når de pågældende standarder er udarbejdet og koncernen er blandt de allerførste, som kan sætte ASC-mærket på sine produkter!

Tilsvarende standarder før portionsørreder søges også udviklet - og her er der er en helt klar mulighed for dansk påvirkning.

Læs mere om WWF's akvakulturindsats.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!