Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-05-06

Certificering af muslingefiskeriet i Limfjorden

20 muslinge-fisker i Limfjorden er gået sammen og har sammen med Vilsund Muslinge Industri A/S søgt om certificering efter Marine Stewardship Councils regler (MSC). Beslutningen om at søge certificering tages blandt efter erkendelse at opdrættede 'linemuslinger' fylder mere og mere på markedet - og at de fangede muslinger har behov for at markere sig positivt i det selskab.

Det er certificeringsvirksomheden 'Moody Marine' der assisterer Vilsund og fiskerne gennem processen. En beskrivelse af processen kan ses her - og en tidsplan her.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!