Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-05-20

Ny formand for Dansk Akvakultur

Karl Iver Dahl-Madsen afløser Jacob Bregnballe som formand for foderproducenter, fiskeopdrættere og forædlingsvirksomheder under Dansk Akvakultur.

Medlemmerne af Dansk Akvakultur har valgt Karl Iver Dahl-Madsen som ny formand. Han kommer fra en stilling som afdelingsleder ved rådgivnings- og forskningsorganisationen DHI Vand, Miljø og Sundhed.

Karl Iver Dahl-Madsen ser optimistisk på mulighederne for en udvikling af erhvervet, hvor akvakulturproduktionen forøges samtid med en fortsat afkobling af produktionen fra miljøpåvirkningen.

- Der bliver i øjeblikket sendt mange positive politiske signaler om erhvervet. Det er velfortjent, da erhvervet gennem en lang periode har vist sig i stand til løbende at gennemføre væsentlige forbedringer af sin miljøeffektivitet. Jeg er overbevist om, at denne udvikling vil fortsætte, og det vil jeg gøre mit for, siger Karl Iver Dahl-Madsen.

En af den nye formands første opgaver bliver at samle trådene og lave et sammenhængende forslag, der konkret beskriver erhvervets potentielle produktionsudvikling og miljømål, og hvordan disse mål kan opfyldes i praksis.

- Det arbejde kaster vi os straks over, og så tror jeg fuldt og fast på, at opdrætserhvervet relativt hurtigt kan få lavet en god bindende aftale med vores omverden om en fortsat udvikling mod endnu mere miljøeffektivitet, siger Karl Iver Dahl-Madsen.

Jacob Bregnballe    Karl Iver Dahl-Madsen

Afgående formand, Jacob Bregnballe (TV), og tiltrædende, Karl Iver Dahl-Madsen (TH).

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!