Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-05-20

Fremtidens tilladelse til akvakultur - 'one stop shopping'!

Dansk Akvakultur har bedt professor dr. jur. Peter Pagh om at gennemgå alle danske love og bekendtgørelser der har betydning for tilladelse til etablering og drift af dambrug.

Peter Pagh har udarbejdet en rapport og gennemgik den på en temadag om dambrug, den 22. april 2008, på ferskvandscenteret i Silkeborg.

Rapporten afsluttes med en skitse  til en lovgivningsmæssig løsning, hvor der bliver ryddet op i junglen af love og bekendtgørelser. Skitsen indeholder 25 punkter, men sigter mod én (1) samlet lov om etablering og drift af ferskvandsdambrug - en såkaldt 'one-stop-shopping' - altså at man henvender sig et sted og får sin tilladelse (eller afslag).

Skitsen fremsætter også ety forslag til, hvordan man kan behandle grundløse klager fra 'trediemand' på en sådan måde, at disse ikke får betydelige opsættende virkning (og dermed store økonomiske konsekvenser).

Peter Pagh
Professor Peter Pagh

 

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!