Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-05-21

Afsmag i fisk - snart historie

I england undersøger man for tiden en metode der kan forhindre afsmag i opdrættet fisk.
Blågrønne alger og nogle typer af mikroorganismer kan danne kemiske forbindelser, der giver vandet en karakteristisk mudret/jordet smag og lugt. De kemiske forbindelser er på ingen måde sundhedsskadelige, men mennesker kan detektere (lugte/smage) dem, selv om de er ekstremt fortyndet i vandet. Lugten/smagen stammer fra to forbindelser: geosmin og 2-methylisoborneol. Det er faktisk disse stoffer der giver jorden sin karakteristiske lugt - deraf navnet; geosmin.

Stofferne har givet problemer i drikkevand i mange år og er den vigtigste årsag til at kunder klager over vandkvaliteten. Det samme kan siges om opdrætsørreder. Stofferne optages nemlig utroligt nemt i kroppen - også fiskekroppen, hvad enten det er vild eller opdrættet fisk. Problemer med fisk der har bismag/afsmag af jord kendes fra hele kloden. I USA koster geosmin-afsmagen catfish-opdrætterne mange millioner dollars hvert år i tabt salg. På vore breddegrader er det primært i ørredopdrættet at der rapporteres problemer.

Blågrønne alger

Afsmags-problemet er sæsonbetonet. Det skyldes at de blågrønne alger trives bedst om sommeren og i det tidlige efterår. En anden vigtig faktor er næringsstofindholdet i vandet. Hvis vandet indeholder større koncentrationer af kvælstof og fosfor er der større risiko for at afsmag udvikles. Næringsstofferne kommer ofte med å-vandet, hvortil de kommer fra landbrugsarealer. I dårligt fungerende recirkulerede anlæg kan næringsstofferne også nå koncentrationer der muliggør af blågrønne alger kan trives. Derimod vil de fleste recirkulerede anlæg have betondamme - og derfor er risikoen for at få afsmag fra de jordlevende mikroorganismer reduceret.

Forsøg i England, med trænede smagsdommere, viser at man kan forhindre ørreder med afsmag. Dette kan simpel opnås ved at holde ørrederne i grundvand - altså vand der er absolut fri for de kemiske forbindelser. Ørrederne skal opholde sig fra nogle få dage til over en uge - afhængig af hvor kraftig afsmagen i dem er.

Det er ikke altid at rent grundvand er tilgængeligt - og der kan være andre argumenter for ikke at skulle flytte fisk eller forsyne dammene med grundvand.

Også i England afprøver man for tiden en metode, der anvender titaniumoxid og ultraviolet lus, der kan neutralisere afsmags-stofferne i vandet.  Der er tale om en såkaldt avanceret oxidativ teknologi (AOT), hvor titaniumoxid, når det bliver belyst med ultraviolet lys, virker som en katalysator, der ødelægger kemiske stoffer (nedbryder de kemiske bindinger) der måtte være i vandet. Denne AOT-proces nedbryder således ikke bare geosmin og 2-methylisoborneol, men en lang række andre kemiske forbindelser, der måtte være i vandet. Titaniumoxid ender vi alle fra den hvide farve i maling, i tandpasta og som farvestof i kosmetik og madvarer (f.eks. det hvide M&M på chokoladepastillerne af samme navn)

Forsøgene i laboratoriet har været overbevisende - og nu køres der forsøg i fuld skala på en ålefarm.

Leder af forsøgene, der finder sted på Robert Gordon Universitetet i Aberdeen, er professor Linda Lawton. I Finfish News nr. 5 udtaler hun sig fortrøstningsfuldt om metodens anvendelse i praksis.

Yderligere information ved henvendelse direkte til Linda Lawton

Vil du læse hele artiklen - er den her i form af Finfish News nr. 5 fra CEFAS.

Vil du vide mere om teknikken (titaniumoxid og ultraviolet lys til behandling af vand ved AOT-metoden), som også har potentiale til at slå nogle mikroorganismer ihjel, så se f.eks. Wallenius-Water hjemmeside.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!