Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-05-25

Forsk2015 - Strategisk forskningsområder frem til 2015

Videnskabsministeriet har den 21. maj offentliggjort FORSK2015, som er en meget omfattende kortlægning af lovende indsatsområder for fremtidig strategisk forskning.
Kortlægningen er bl.a. indspil til efterårets politiske forhandlinger i forligskredsen omkring velfærdsforliget om fordeling af globaliseringspuljen. Se mere på forskningsministeriets hjemmeside.


Landbrugsrådet udtaler i en pressemeddelelse:

Videnskabsministeriets netop offentliggjorte "Forsk 2015"-katalog giver et godt grundlag for at styrke Danmarks konkurrenceevne på områder, hvor Danmark har sine styrkepositioner - herunder jordbrug og fødevarer.

Landbrugsraadet værdsætter den åbne proces, der er gennemført for at tilvejebringe beslutningsgrundlaget for den politiske prioritering af den fremtidige forskning. Globaliseringsrådet konklusioner var blandt andet, at Danmark skal leve af områder, hvor vi i forvejen er stærke som jordbrug og fødevareproduktion.
Landbrugsraadet mener, at de 21 strategiske forskningstemaer, som Forsk2015 indeholder er et særdeles godt grundlag for at sikre konkurrenceevnen i jordbrugs- og fødevareerhvervet.
"Vi er glade for, at der er lagt vægt på såvel at underbygge og sikre konkurrencedygtige produktionssystemer som at skabe grundlaget for at udvikle endnu flere sunde og ernæringsrigtige fødevarer," siger Bent Claudi Lassen, formand for Landbrugsraadets Forsknings- og Innovationsudvalg


Men, hvilke og hvor mange af de 21 temaer som vil blive prioriteret afhænger af den efterfølgende politiske proces.

Akvakultur er omtalt på siderne 22, 23 og 24, men kan tænkes tværsektorielt ind i en række af de øvrige indsatsområder, nævnt i rapporten.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!