Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-05-25

Højteknologifonden inviterer interessetilkendegivelser

Højteknologifonden starter nu en ny runde med højteknologiske projekter med en pulje på 125 mill. kroner.

Der kan søges mellem 2½ og 15 millioner DKK fra Fonden til projekter med en varighed på mellem 2 og 4 år.

Fristen for indsendelse af interessetilkendegivelser er den 8. september kl. 12 !

Et højteknologisk projekt er afgrænset og sigter målrettet mod at skabe et konkret resultat, som øger parternes mulighed for at forbedre deres videns- og markedsposition.

  • Varighed 2-4 år
  • Samlet budget DKK 5-30m
  • Højteknologifondens investering DKK 2,5-15m
  • Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder
Først indsendes en kort interessetilkendegivelse. Udvalgte ansøgere udfærdiger herefter en endelig ansøgning.

Opslaget kan læses/downloades her - alle øvrige oplysninger findes på fondens hjemmeside.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!