Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-06-26

Gode erfaringer med modeldambrug

Pressemeddelelse fra Dansk Akvakultur:
Fremtidens fiskeopdræt vil blive suppleret af en ny type højteknologiske og miljøvenlige anlæg. Forsøget med de såkaldte modeldambrug tegner lovende perspektiver, viser evalueringsrapport fra Dansk Akvakultur.

Stort fremtidigt produktionspotentiale med miljøledelse som ledelsesform. Det er et af de perspektiver, der tegner sig for de såkaldte modeldambrug.

Det er to år siden, at otte dambrug blev ombygget til at indgå i forsøgsordningen for modeldambrug med det mål at finde et bud på fremtidens dambrug.

Forsøget bliver nu evalueret, og brancheforeningen Dansk Akvakultur har i samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Købehavns Universitet (KU) og DTU udgivet den første rapport, der samler op på modeldambrugenes indledende erfaringer med drift, veterinære forhold og produktion.

Læs hele pressemeddelelsen
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!