Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-08-04

Fiskeriet i Østersøen skal erstattes af opdræt

NORDPOLEN smelter, og havstrømmene ændrer sig, så allerede nu ved vi med sikkerhed, at fiskeriet i Nordatlanten vil opleve store forandringer som følge af klimaændringerne. Tilpasning i den nordatlantiske fiskeindustri vil hurtigt blive aktuel.

Sådan lyder overskriften i et debatindlæg i Jyllandsposten, bragt i dag mandag den 4. august. Debatindlægget  slår til lyd for, at de ændrede klimaforhold hurtigst vil give sig udslag i Østersøen og føre til reduktion i fiskerimulighederne i denne region. Opdræt bliver nævnt som en mulig løsning og ekspansionspotentiale.

Hvad enten en udvikling af opdrætssektoren i regionen vil få hovedvægten på landbaseret eller havbaseret produktion - ja så står det klart, at danske erfaringer, indhøstet gennem mange år under en restriktiv dansk miljølovgivning, såvel som dansk teknologi og knowhow, bør kunne spille en afgørende rolle i et regionalt udviklingsscenarie.

Læs debatindlægget på Jyllandspostens hjemmeside og giv gerne din mening til kende her på siden (debatten) eller direkte i dagspressen.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!