Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-08-06

Norsk eksportrekord for laks og ørred i juli måned

Nordmændene nyder godt af øgede priser på laks og bedre afsætning af ørred.
Eksportværdien af laks i juli måned nåede op på 1, 44 milliarder NOK, hvilket er en stigning på 14% i forhold til samme periode sidste år.

Fersk laks med hoved blev solgt for 28,66 NOK/kg, hvilket er en stigning på 3,50 NOK/kg. Det franske, russiske og polske marked udviste de største stigninger. Totalt var eksport af norsk laks i juli måned (omregnet til hel fisk) på 55.272 tons!
Altså en kilopris for rund laks på 26,05 NOK.

Øget eksportvolumen af ørred
En stærk volumenstigning i eksporten af norsk ørred opvejer nedgangen i priserne (dog næppe for den enkelte opdrætter!).
I juli blev der eksporteret 7.411 tons ørred (omregnet til hel fisk). Nordmændene kunne notere sig en indtægt for dette på 149 millioner NOK. 73 millioner NOK (97 %) mere end samme periode sidste år. Volumenmæssigt udgjorde den øgede eksport 4000 tons - eller en stigning på 118%. De største aftagerlande for ørred var  Rusland, Danmark og Ukraine.
Altså en kilopris for rund ørred på 20,10 NOK.

I Danmark kan man så knytte håb til at nordmændene har 'udsolgt' af ørreder når danske ørreder slagtes senere på året!?
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!