Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-08-06

Introduktion af ny alge-teknologi

Det belgiske akvakultur- og alge firma SBAE har offenbtliggjort et nyt mikro-alge produkt der kan sikre et stabilt miljø for marine fisk, rejer og sikre en stabil produktion af f.eks. hjuldyr.

GreenStim, som produktet kaldes, sikrer et perfekt miljø for produktion af hjuldyr som gennem at æde mikroalgerne får en høj ernæringsmæssig værdi (fedtsyrer, proteiner, steroler, vitaminer etc.) og sikrer at Vibrio spp. ikke kan eksistere i bioreaktoren. Firmaet garanterer videre at næringsindholdet ikke mistes under høst af hjuldyrerne og derfor  ubeskåret kan udnyttes af fiskelarver der fodres med hjuldyrene.

Videre påstår SBAE at GreenStim, takket være det høje og afbalancerede næringsindhold giver marine fiskelarver en højere overlevelsesrate, hurtigere vækst og hurtigere overgang til anden føde samt reduceret behov for tilsætning af dyrere fødeemner.

SBAE hævder også at reje-larver vokser hurtigere når GreenStim tilsættes.

SBAE har specialiseret sig i produktion af mange forskellige mikroalger og foruden til akvakulturerhvervet sælger firmaet sine produkter til farmaceutisk industri og industri der producerer 'personlig pleje produkter'.

SBAE vil præsentere sine produkter på Aquaculture Europe'08 i Krakow, Polen, i september. Se eventuelt mere på firmaets hjemmeside.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!