Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-08-07

FAO udgiver stor rapport om opdræt i netbure

FNs fødevareorganisation, FAO, har netop udgivet en omfattende rapport over opdræt i netbure (nr. T 498) med titlen " Cage aquaculture- Regional reviews and global overview".

Rapporten, der har 9 kapitler, er opdelt i geografiske regioner og giver for hver af disse en gennemgang med fokus på historisk udvikling - herunder både den teknologiske udvikling og udvikling i produktionsmængder og arter i opdræt. Videre beskrives den aktuelle situation, de regionale udfordringer trækkes op og perspektiverne for fortsat udvikling beskrives.

Rapporten kan læses/downloades her på hjemmesiden under Udvikling/FAO.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!