Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-08-08

Lokal Aktions Gruppe Vestjylland får penge til udvikling af fiskeri og akvakultur

Den lokale aktionsgruppe (LAG) Vestjylland er skabt på basis af 'landdistriksprogrammet'. Pengene til brug for lokale aktionsgrupper er et sammenstik af nationale og EU-midler (Den Europæiske Fiskerifond) og gives på baggrund af den nationale handlingsplan "En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur", der løber til 2013. LAG Vestjylland har fået sin strategi godkendt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som også har bevilget 2,7 millioner kroner der kan gives som tilskud til projekter i 2008.

LAG Vestjylland har lagt op til, at såvel foreninger og virksomheder som enkeltpersoner kan søge midler til projektudvikling. I strategien har man prioriteret nogle områder, som man i bestyrelsen mener, er vigtige for udviklingen i det vestjyske område - såvel etablering af nye, som udvikling af eksisterende erhvervsområder. Man ser gerne projekter der kan styrke havneområder og tiltrække turister, men også akvakultur prioriteres.

LAG Vestjylland har sekretariat ved Erhvervscentret Ringkøbing Fjord, hvor Søren Holm skal koordinere aktiviteterne. Første ansøgningsrunde har frist til den 22. august. Bestyrelsen lægger op til, at der hvert år skal være 4 ansøgningsrunder. Behandlingen af ansøgningerne vil kunne foregå forholdsvis hurtigt, så projekterne kan komme i gang uden for lang ventetid når først idéerne til aktiviteter er undfanget. I arbejdet med at udforme og planlægge projekter, er der hjælp at hente på Erhvervscentrets sekretariat, hvor Søren Holm kan kontaktes vedrørende rådgivning. I øvrigt har man mulighed for at blive medlem af LAG Vestjylland ganske gratis ved at henvende sig til Søren Holm.

Baggrundsinfo:

1.     Den lokale Fiskeri Aktionsgruppe i Vestjylland (LAG Vestjylland) blev grundlagt på en stiftende generalforsamling 28. august 2007 i Hvide Sande.

2.     Bestyrelsen består af: Thorleif Jensen, Hvide Sande (formand) - Freddy Pedersen, Ringkøbing - Bent Bro, Thyborøn - Gurli Jensen, Hvide Sande - Leif Jensen, Thorsminde - Jørgen Nørby, Region Midtjylland - Ole Jacobsen, Region Syddanmark.

3.     LAG Vestjylland dækker følgende kommuner: Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Billund, Varde, Vejen, Esbjerg og Fanø.

4.     Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal.

5.     Foreningens vision er følgende: "Fiskeriområderne i Vestjylland skal i de kommende år være erhvervsmæssigt attraktive og udfordrende for driftige mennesker. Samtidig skal turisterne strømme til fiskeriområderne hele året og nyde de attraktioner, vi kan tilbyde dem. For alle, der færdes i de vestjyske fiskeriområder, vil naturen og miljøet fremstå som vores største aktiv, hvor vi satser på en bæredygtig udvikling".

6.     Foreningen har 4 indsatsområder:

1.     Bosætning og levevilkår

2.     Erhvervsudvikling

3.     Turisme

4.     Natur og miljø

7.     Bestyrelsen skal prioritere og indstille projektansøgninger inden for den ramme, der kaldes "Bæredygtig udvikling af fiskeriområder" under EU's Fiskeriudviklingsprogram, der administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. I 2008 har foreningen ca. 2.7 mill. kr. til projektstøtte.

8.     Første ansøgningsrunde har frist 22. august.

9.     Medlemskab er gratis og står åben for virksomheder, organisationer, foreninger, enkeltpersoner og institutioner.

10.    LAG Vestjylland har sekretariat ved Erhvervscentret, Bredgade 77 - 6940 Lem. Koordinator og kontaktperson er Søren Holm, der kontaktes på sho@erhvervscentret.dk - 9975 2602 eller 2136 2317.

11.    Hjemmeside: www.lagvest.dk

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!