Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-08-11

FEUFAR: The Future of EU Fisheries and Aquaculture Research

Dette projekt, der er finansieret af EUs 6. rammeprogram, har til formål at give et bud på behovet for EUs fremtidige forskningsindsatser. De medvirkende er primært repræsentanter fra forskningsinstitutioner. Projektet har en kort løbetid, på 20 måneder, og afrapporteres i efteråret 2008.

Projektarbejdet har foruden en såkaldt ekspert-kerne også bygget på workshops, hvor der har været fri adgang for alle interesserede. Den senest afrapporterede workshop fandt sted i marts i Bruxelles, hvor man arbejdede med såkaldte fremtids-scenarier (f.eks. fisk som delikatesseprodukt, den miljøbevidste forbruger, regionalisering, 'dommedag'- hvor fisk bliver en mangelvare, etc.) - altså scenarier der har betydning ikke alene for forskningsindsatsen, men også for f.eks. markedsføring, produktionstilgang, struktur etc. 

Sidste workshop i projektforløbet fandt sted på Kreta i juni måned 2008 og er endnu ikke separat afrapporteret. Til gengæld foreligger der nu forslag til rapport for hele projektet - og gruppen bag projektet opfordrer til at man giver kommentarer på rapporten og resultaterne. Dette kan ske via projektets hjemmeside.

Rapporten, og projektet, har altså arbejdet med både vildfanget fisk og opdræt. Selv om der i princippet er tale om to forskellige sektorer, med hver sine kendetegn, angiver rapporten også flere resultater for områder af fælles interesse. Af generisk interesse findes afsnit om f.eks. produktudvikling, sundhed og forbrugersikkerhed, sporbarhed og certificering samt markedsføring (herunder forskellige scenarier). Også specifikt for opdrætssektoren findes der i rapporten flere afsnit af interesse.

Der er altså materiale i rapporten som kan argumenteres inddraget i vore nationale overvejelser i opdrætssektoren; sporbarhedssystemer, certificering, marketing og struktur - i det hele taget holde den danske sektors udviklingsprioriteringer op mod dette større europæiske perspektivarbejde.

Find rapportens anbefalinger i (meget) kort form og link til de enkelte afsnit, som kan downloades/læses her på siden: Udvikling/EU/FEUFAR 

 

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!