Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-08-13

EU ophæver antidumpningsafgift på norsk regnbueørred

EU har i dag besluttet at ophæve antidumpningstiltagene mod norsk opdrættet regnbueørred med virkning fra  morgen den 14. august.
Antidumpningsafgiften blev indført i 2004 og omfattede også norsk opdrætslaks. Straffeafgiften på laks blev hævet tidligere på sommeren.

Antidumpningsafgiften, der blev indført i marts 2004, var på 19,8 % for stor (havbrugs) regnbueørred fra norske anlæg.

EU vedtog at afgiften skulle være gældende i 5 år, men det seneste årstid har norske kræfter arbejdet målrettet for at få ophævet antidumpningstiltagene på både laks og ørred og i maj 2007 besluttede EU at foretage en ny vurdering. Det er resultatet af denne vurdering for både laks og havbrugsørred, der nu har ført til ophævelsen .

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!