Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-08-28

WWF Verdensnaturfonden og danske fiskeopdrættere i samarbejde for bæredygtighed

WWF Verdensnaturfonden og brancheforeningen Dansk Akvakultur har indgået en unik samarbejdsaftale, der blandt andet sætter fokus på udarbejdelse af en global standard for bæredygtigt fiskeopdræt.

Om få år kan forbrugerne servere dansk opdrættet og certificeret regnbueørred, der har et synligt bevis på, at den er produceret på den miljømæssigt mest forsvarlige måde.

"Fisk fra opdræt udgør halvdelen af de fisk, der spises, men i dag er det meget svært for forbrugerne at få fat i fisk der er dokumenteret bæredygtige, og derfor har de ikke et reelt valg. Det vil WWF ændre sammen med Dansk Akvakultur", siger Espen Tind Nordberg, leder af WWF's program for bæredygtigt forbrug.

I den kommende tid skal kriterierne for bæredygtigt opdræt fastlægges nærmere. Men WWF og Dansk Akvakultur peger på forhånd på, at det blandt andet indebærer, at brugen af vildfanget fisk til fiskefoder reduceres, at der kun bruges industrifisk fra bæredygtige bestande.

Dansk Akvakultur er glade for at kunne stå i spidsen for en proces, der vil føre til erhvervets fulde opfyldelse af samfundets mål for natur og miljø: " Dette er et vigtigt projekt, fordi der er pres på havets ressourcer, samtidig med at efterspørgslen efter fisk er kraftigt stigende. I fremtiden vil vi spise flere opdrættede end fangede fisk, og derfor er det helt centralt, at erhvervets aktiviteter er miljømæssigt effektive. Det vil vi gerne stå i spidsen for, og derfor forpligter vi os nu indgående på bæredygtigheden", siger direktør i Dansk Akvakultur, Brian Thomsen.  

I samarbejdsaftalen forpligter parterne sig bl.a. til at:

  • udarbejde en plan for bæredygtigt opdræt af regnbueørred
  • Fastlægge standarder og kriterierne for en certificeringsordning
  • Arbejde for etableringen af et certificeret bæredygtigt fiskefoderprodukt

Dette arbejde er ifølge Brian Thomsen den naturlige forlængelse af Dansk Akvakulturs eksisterende indsats på miljøområdet: "Akvakultur er i forvejen den mest miljøeffektive form for fødevareproduktion, der er sket store forbedringer, hvad angår udledning af næringsstoffer, vi har indført økologisk opdræt og vi implementerer mere og mere ny miljøteknologi. Nu kan vi så koble en konkret plan for certificering af vores indsatser på. Det vil fastholde og udbygge vores position som den mest bæredygtige opdrætsnation i verden, samtidig med at vi sætter en global standard for erhvervet", slutter han.     

For yderligere oplysninger kontakt: 
Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur, 40 76 28 70
Nette Kirkegaard, kommunikationsmedarbejder i WWF Verdensnaturfonden, 29 89 18 98

Certificeret fisk

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!